ایونت مافیا

رویداد مافیا با گردانندگی آقای معین توکلی براساس سناریو شبکه سلامت

مناسبتی

متناسب ها با مناسبت های مختلف ماه می توانید از خدمات متنوع مجموعه خانوادگی دانادل استفاده کنید.

لیگ بازی

در قسمت مجموعه دانادل، لیگ حرفه ای بازی های رومیزی(game boards) و بازی های دیجیتالی حرکتی برگزار می شود.