بسته های خانوادگی

خدمات مخصوص مجموعه برای خانواده ها

تولد

برگزاری تولدهای خودتان را به ما بسپارید.

بسته های سازمانی

تفریح و بازی و سرگرمی کارکنانتان را به ما بسپارید.

بسته های دانش آموزی

اوقات فراغت دانش آموزان را به بهترین نحو برنامه ریزی می کنیم.

کمپ تابستانه

تابستان، دانادلی بشید.

کلوپ کهکشانی

کلاس های متنوع برای نوجوانان